bavnyt.dk

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
bavnyt.dk

Årsberetning 2016

Årsberetning for BAV 2014 -16

 

Tak for ordet

Velkommen til GF i BAV, denne gang her i den Gule Villa som vi har fået stillet til rådighed, og glædet os til at afprøve. Et spændende gammelt hus, centralt beliggende ved offentlig transport og rigtig gode parkeringsmuligheder, gratis i 2 timer.

 

Lad mig springe ud i det –

Årsberetningen vil omhandle;

  • Aktiviteter internt og eksternt i BAV
  • synlighed
  • fremtid
  • kort om økonomi, som kasseren vil komme tilbage til under punktet, økonomi.

 

Året der gik –

Eller rettere – årene. Sidste generalforsamling (GF) blev afholdt i juni 2014. Det lykkedes ikke at få afholdt sidste års GF, inden for den tidsramme som vedtægterne er fastsat til mellem 1. maj 30. juni. Der har været forskellige årsager til at det ikke lykkedes; privat arbejdspres, sygdom og mandefald. Ting, der på forskellig vis har rottet sig sammen, og sat arbejdet lidt ned i gear. Det skal vi beklage, men som nævnt mange gange før - arbejde sker på frivillig basis, og vi bestræber os på at det ikke vil ske igen.

Projektet i Nepal vil blive nøje blive beskrevet og der vil blive mulighed for at diskutere i det efterfølgende oplysningsarrangement, hvorfor jeg ikke vil komme nærmere ind på det her. Under punktet indkomne forslag vil bestyrelsen komme med et par vedtægtsændringer netop om afholdelse af generalforsamlingen og vedtægtsændring, som vi jo vender tilbage til.

 

Senest opdateret: Tirsdag, 09. august 2016 17:47 Læs mere…
 

Indsamlingsprojekt: Børnearbejdere i skole i Kavre, Nepal

Indsamlings projekt;  ”Børnearbejdere i skole i Kavre, Nepal”

 

Indsamlingen er succesfuldt afsluttet og pengene er overført til fagforbundet Cuppec i Nepal, der sikrer at pengene bliver brugt retmæssigt.

Vores mål var at indsamle 30.000 DKK. Vi har i alt kunnet overføre 31.250 DKK.

I samarbejde med vores partnere i Nepal er vi ved at udarbejde en rapport, der vil blive lagt her på hjemmesiden. Vi forventer, at alt er klart til BAV's generalforsamling i juni, hvor vi vil præsentere projektet, og fortælle om de mange udfordringer der har været undervejs samt de succeser, som denne indsamling har bidraget til i Nepal.

 

For at læse mere om indsamlingen klik på linket: Indsamling til skoleprojekt i Nepal

Senest opdateret: Torsdag, 11. august 2016 17:50
 

Ecco lukker fabrik i Thailand

ECCO lukker fabrik i Thailand

Af Bunmee, Thailand, 15. februar 2014

 

Nedenstående artikel er udgivet i BAVnyt nr. 38, uden referencer til anvendte kilder.  Artiklen er derfor lagt her på siden i sin fulde længde, og med referencer (ref.1- 8), der findes nederst i teksten.

Kurs pr. februar 2014: 100 Bath = 17 DKK

 

Ifølge thailandske medier, lukkede ECCO den 12. november 2013 uden varsel sin fabrik i Phichit provinsen, der ligger cirka 320 km nord for Bangkok (ref.1). På lukningstidspunktet havde fabrikken 1138 ansatte, og en lønstigning fra 3,50 til 6,- kr. i timen peger på den reelle årsag, til denne beslutning.

 

ECCO har haft produktion i Thailand siden 1993, hvor de etablerede en skofabrik i Ayutthaya lidt nord for Bangkok. I 2007 åbnede ECCO den nu lukkede fabrik i Phichit provinsen. Dengang gav ECCO årsagen til at flytte dele af produktionen til Phichit at det ikke længere var muligt at konkurrere om arbejdskraften i Ayutthaya, hvor industrien er domineret af globale elektronikvirksomheder(ref.2). Det bør dog også nævnes at I 2007 var der forskel på mindstelønnen mellem provinserne. I 2007 var mindstelønnen i Phichit på 145 Baht/dag medens den var 160 Baht/dag i Ayutthaya. Før introduktionen af den nationale mindsteløn på 300 Baht steg lønnen hurtigere i Ayutthaya end i Phichit, hvilket alt andet lige må have øget fordelen ved at henlægge produktionen i Phichit. Som det kan ses i tabellen nedenunder har forskellen dog aldrig været større end 79 øre i timen.

 

Mindstelønnens udvikling 2006 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ayutthaya

155

160

165

173

181

190

265

300

Phichit

141

145

146

150

151

163

227

300

Forskel Baht/dag

14

15

19

23

30

27

38

0

Forskel Kr./time

0.29

0.31

0.40

0.48

0.63

0.56

0.79

0.00

 

I de 6 år fabrikken er blevet drevet i Phichit, har den haft stor betydning for lokalsamfundet. Ifølge Phichit Post var skatteindbetalingerne fra ECCO nok til at dække kommunens indtægtsmålsætning i så høj grad, at skattemyndighederne ofte ikke indsamlede afgifter fra de omkringliggende småhandlende. Den tids fremgang gjorde, at flere lokale optog lån i banken, for at kunne få del i det økonomiske opsving og bygge værelser til de tilflyttende ECCO arbejdere. Den pludselige lukning af ECCO har nu fået uoverskuelige konsekvenser for disse udlejere. Ifølge Manager Daily, er værelserne nu tomme, mens bankerne stadig vil have deres afdrag (ref.3)

Senest opdateret: Tirsdag, 10. juni 2014 19:51 Læs mere…
 

Indslag fra BT-Debat 29. maj 2013

Dette indlæg blev bragt i BT 29.maj, Debat/Kontrovers side 4.

800 tekstilarbejdere døde for nylig i Bangladesh. Hvordan sikrer, vi at vores tøj produceres under ordentlige forhold?


Sanktioner er vejen frem

Birte Møller Jensen, Formand for BAV, Bedre Arbejdsvilkår i den tredje verden

At nogen spinder guld på fattige arbejdere i tekstilindustrien, hersker der ingen tvivl om. I Danmark har virksomhedsejere tjent milliarder på tekstilarbejde i Bangladesh, hvor syersker får ned til 1,07 kr. i timen. Denne løn betyder, at en mor med et barn ikke kan hæve sig over FN's fattigdomsgrænse til trods for, at hun måske arbejder 12 timer om dagen med at sy tøj til de vestlige markeder.

Det har affødt en bølge af protester at over 800 tekstilarbejdere i Bangladesh døde, fordi en fabrik styrtede sammen den 24. april. Den bølge håber jeg ikke vil lægge sig foreløbig, for det er vigtigt at der bliver strammet gevaldigt op, både over for tekstilindustrien og over for de regeringer i de tredjeverdenslande, der har stor tekstileksport til den vestlige verden.

Senest opdateret: Lørdag, 22. juni 2013 10:29 Læs mere…
 


Side 6 ud af 7