bavnyt.dk

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen

Årsberetning 2017-18

Årsberetning for BAV 2017-18

Generalforsamling

d. 23. marts 2018

 

Årsberetning v/ formand Birte Møller Jensen

 

Tak for ordet!

Velkommen til GF i BAV, der også i år foregår uden et oplysningsarrangement, der ellers tidligere har været en tro følgesvend i forlængelse af generalforsamlingen. Vi inviterer til et oplysningsarrangement senere og forventer, at det bliver afholdt i løbet af maj. Så snart tema og alle brikker er på plads, vil arrangementet blive annonceret på BAVs hjemmeside (Bavnyt.dk) og på Facebook, og hvis det passer ind, vil der komme en invitation sammen med det næste BAVnyt, når det sendes ud til medlemmerne.

Årsberetningen vil omhandle:

 

 • 20 års jubilæum i BAV
 • Aktiviteter internt og eksternt
 • Synlighed
 • Økonomi
 • Fremtid og oplæg til snak om kommende aktiviteter
 • Afrunding

(Året der gik)

 

 

20 års jubilæum i BAV

BAV står over for et interessant år, hvor vi kan fejre 20 års jubilæum, og det er vi stolte af. Det lå bestemt ikke i kortene, at BAV skulle komme så langt. Behovet for organisationens eksistens er ikke blevet mindre med tiden. At BAV er en suveræn, uafhængig organisation kun bundet op på egne vedtægter, giver et stort spillerum. Vi interesserer os for arbejdsvilkår i alle brancher.

Egentlig blev BAV oprettet på grund af et stigende arbejdspres på Royal Copenhagen (RC) i Danmark. Op gennem 90’erne benyttede RC i stigende grad de lukrative muligheder for produktion i andre lande - med lave lønomkostninger, fravær af fagbevægelse og anstændighed og fokus på at skabe overskud. Industrivirksomheder stod i kø for med statsstøtte at flytte produktionen ud til lukrative områder.

Desværre var fagbevægelsen ikke aktiv på samme måde, som industrien og det var et gabende tomrum, BAV tog fat på i 1998.  BAV modtog fra start økonomisk støtte fra såvel fagbevægelse som fra mange enkeltpersoner, hvor en del stadig er med, og har fulgt os gennem alle årene. Der har været mange knaster undervejs, hvor det ville have være nemmere at kaste håndklædet i ringen og afslutte BAV- projektet. Trods besværligheder har vi dog holdt ud. Dette med stor, stor tak til både de mange frivillige, der gennem årene har bidraget til at holde BAV-hjulene i gang, og de mange, der har støttet os økonomisk og vist interesse for vores internationale solidaritetsarbejde. Det kan vi ikke takke nok for!

Der ligger også mange arbejdstimer bag os; ikke mindst til produktion af  BAVnyt, hjemmeside, pjecer, regnskaber, arrangere oplysningsmøder, projektstyring, fundraising etc.

Denne milepæl i BAVs historie skal markeres. Vi har derfor besluttet at lave det kommende blad,  BAVnyt 40, til et jubilæumsblad med tilbageblik på nogle af de aktiviteter, BAV gennem tiden har sat i søen. Vi har derfor lavet lidt research, kontaktet gamle samarbejdspartnere for at kunne opdatere jer om, hvordan projekterne og den internationale solidaritet på forskellig vis har bidraget til udvikling.

Aktiviteter gennem de 20 år favner bredt, hvor det på den ene side omhandler oplysningsarbejdet i Danmark med foredrag, debat- og oplysningsmøder, udgivelse af BAVnyt og initiativtagere til at oprette en afdeling af den internationale organisation Clean Clothes Campaign i Danmark. På den anden side det mere internationale. Udbygning af netværk er en løbende opgave, og mere konkret har vi lavet feltarbejde i Asien med en  undersøgelse af danske virksomheders ageren på udebane - væk fra danske tillidsfolk og fagforeninger. Dette projekt blev til med blåstempling og støtte fra Udenrigsministeriet. Desuden har BAV's arbejde også medført invitationer til internationale møder i FN.

Sideløbende har BAV stået for forskellige støtte- og indsamlingsprojekter, der på forskelligvis har været med til at skabe bedre leve- og arbejdsvilkår i Asien og Afrika. Desuden bidrager vi jævnligt til underskriftindsamlinger til støtte og opbakning af fagligt aktive, der har været i i deres kamp for at sikre fair løn- og arbejdsvilkår, et værdigt liv tæt på familien, dyrke traditioner, tryghed og fællesskaber.

De mange aktiviteter skal i anledning af jubilæet frem af gemmerne og støves af. Vi har selvfølgelig prioriteret, hvad der skal med, og bringer en bred vifte af sager og projekter for at vise, hvordan den internationale solidaritet har bidraget til fremgang lokalt.

Vi ser frem til at kunne præsentere en opsamling på en del af disse aktiviteter i jubilæumsudgaven af BAVnyt i maj måned.

 

Aktiviteter internt i BAV

Bestyrelsesmøder versus arbejdsmøder

Der er kommet en god rytme i afholdelse af arbejdsmøder. Som det fremgår at opslag både på hjemmesiden og Facebook er der afholdt arbejdsmøder ca. en gang om måneden. Møderne, der er åbne for alle med interesse for BAV, afholdes i Solidaritetshuset på Nørrebro. Det er et dejligt aktivt hus, hvor mange NGO’er har til huse, og der er skabt et levende solidaritetsmiljø, som vi nyder godt af.

Der er stadig skruet ned for bestyrelsesmøder. De afholdes i det omfang, der er behov, hvilket er langt mere rationelt. En stor del af de punkter, som tidligere blev behandlet på bestyrelsesmøder, har relateret til arbejdsopgaver, som nu klares på arbejdsmøder. Det passer fint til en bestyrelse, der er godt spredt rent geografisk – og hver især med en travl hverdag.

Denne struktur med færre bestyrelses- og flere arbejdsmøder fungerer langt bedre. Det giver et større spillerum, hvor alle med interesse for vores arbejde frit og uforpligtende kan komme forbi på møderne. Her er der mulighed for at blive opdateret på, hvad der for tiden rører sig i BAV, mulighed for at komme med input og måske inspiration til selv at bidrage med noget. Opgaverne står i kø; der er altid noget, som skal undersøges, gøres, arrangeres eller skrives. Vi opfordre derfor til et: Kig forbi.

Der har været brugt urimeligt meget tid på at få oprettet Mobile Pay gennem Danske Bank, hvor vi har konto. For at oprette denne nemme måde at overføre penge på, har det i første omgang været nødvendigt at oprette et mobilnummer. BAV har derfor nu sit eget nummer +45 2973 5303.

Men det var ikke nok. I mere end et halvt år har vi nu forsøgt at få overførselssystemet i stand. Men der er en lang række fomaliteter, som først skal på plads: Legiitimation fra hele bestyrelsen, en række dokumenter fra BAV, gamle indsamlingsbevillinger mv. Efter utallige telefonsamtaler med Danske Bank, ser det desværre ikke ud til, at BAV kan blive godkendt til at tage denne nye teknologi i brug. Det skyldes, at BAV med mellemrum laver indsamlingsprojekter, der ellers skal godkendes ned i mindste detaljer i Bevillingsnævnet for at sikre, at pengene – i disse terrortider - går til rette formål.

Det kan undre, at det skal være så svært. BAV, der ellers er blåstemplet hos Udenrigsministeriet, som i øvrigt flere gange har støttet os økonomisk såvel som i forhold til undervisning og anden support. Men Danske Bank hæver sig over alle myndigheder, kører sit eget løb i forhold til små fisk som os.

 

Aktiviteter eksternt i BAV

Det internationale netværk skal løbende plejes. Det seneste indsamlingsprojekt til fordel for børnearbejdere i Nepal er succesfuldt afsluttet, og vi venter med at starte et nyt. Den seneste tid har der været fokus på at lave research på gamle aktiviteter, opspore tidligere samarbejdspartnere og se på, hvordan det er gået for dem derude efter samarbejdet med BAV. Det har været et både interessant og tidskrævende arbejde.

Det er lykkedes at få kontakt til tidligere samarbejdspartnere i Malaysia, hvor vi var meget aktive i starten af 00-erne.

 

Synlighed

Der er mange måde, man kan gøre sig synlig og nyttig på.

I BAV gør vi en indsats både i Danmark og ude i verden.

I Danmark er det mest gennem de sociale medier, hvor BAV er med på Facebook, Twitter, via vores egen hjemmeside og medlemsbladet BAVnyt. I forbindelse med et arrangement i samarbejde med ”Arbejderforbundet for Blik og Rør” har vi desuden været synlige med annoncer på Kultunaut, Frederiksbergbladet, Frederiksbergs Kulturhus KUBE's hjemmeside og annoncer i Blik & Rør's medlemsblad.

Ude i verden sker det både i samarbejde med samarbejdspartnere og i forbindelse med målrettede indsamlingsprojekter. Desuden markerer vi os i tæt samarbejde med internationale faglige organisationer, hvor den internationale solidaritet gør en stor forskel for de fagligt aktive.

BAV modtager ofte opfordringer fra internationale faglige organisationer om at bidrage med en underskrift, der kan hjælpe grupper, enkeltpersoner eller faglige, der på forskellig vis er kommet i klemme og har et behov for hjælp via international solidaritet.

Uberettigede fyringer af fagligt aktive, vold og forfølgelse er hverdagskost for millioner af arbejdere og fagligt aktive. Disse forhold vil vi i BAV gerne skrive og oplyse om, så vi kan bidrage til et mere anstændigt arbejdsliv -  et liv, hvor arbejdere ikke bliver drevet på flugt for at forsørge sig selv og familien. Derfor støtter og oplyser vi også om faglig organisering, som vi mener er altafgørende for at sikre, at basale rettigheder for arbejdstagere blive overholdt, så også arbejdere får et anstændigt arbejdsliv med en værdig løn, der ikke bliver reduceret af bøder eller andre ”kreative” metoder.

BAVs internationale netværk udgør blandt andet globale, faglige organisationer indenfor forskellige brancher fx. ”Industri All” i industrien, BWI for bygningsarbejdere, IUF for fødevarer og Labour Start for arbejdere generelt. Disse verdensomspændende organisationer indsamler informationer om aktive, der uberettiget kommer i klemme, og der etableres aktioner, hvor de internationale organisationer sikrer at aktionerne er reelle nok. Der informeres om problemstillingerne, som ledsages af en protestskrivelse, man kan støtte via sin underskrift – og dermed bidrage til den internationale solidaritet.

At det virker, kan vi se på de solstråle-historier, der oftere og oftere dukker op med besked om, at aktionen har virket, der er rettet ind. Arbejdere får deres tilgodehavende løn, fyrede bliver genansat, fælgslede løsladt osv.

Denne internationale opmærksomhed er ikke kun møntet på myndigheder og arbejdsgivere. Den bidrager også til at give håb og mod til de aktivister, der verden over fortsætter deres kampe - vel vidende at det også undervejs koster både liv, lemmer, løn og forfølgelse.

Og igen - om BAV har 20 eller 2000 medlemmer gør ikke den store forskel ude i verden. Vi er en NGO, og vores underskrift tæller på lige fod med andre organisationer

 

Synlighed i Danmark

BAV er blevet langt mere synlig de seneste år. Det skyldes vores engagement på sociale medier, hvor man kan følge os på BAV's hjemmeside, Facebook og Twitter. At BAV er synlig, oplever vi med jævne mellemrum.

Synligheden giver respons i kraft af en ny form for kontakt udefra. Både danske og udenlandske organisationer, studerende, forskere, nogle der ønsker at komme i praktik og andre aktive, der forhører sig om forskelligt.

Vi har oparbejdet et stort netværk, der bruges flittigt begge veje.

 

Hjemmeside

Det har været et roligt år for BAV, hvad hjemmesiden angår (Bavnyt.dk). Det har ellers været et tilbagevendende smertensbarn med ualmindeligt mange udfordringer. Som det fremgår, bliver den flittigt brugt til orientering om aktiviteter i BAV, og vi vil bestræbe os på løbende at få lagt artikler og andet relevant stof ud.  Alene siden med referat af generalforsamling og årsberetningen for 2017 er besøgt/set af godt 9000 personer. Vores webmaster, Steffen, er god til at pleje og opdatere hjemmesiden

Det er vigtigt for os, at både hjemmesiden og medlemsbladet fremstår præsentabelt, da det er vores ansigt udadtil.

At hjemmesiden bliver brugt, er der synligt bevis for. Vi har rundet over 1,6 million besøg på siden, hvilket er godt 1/2 million siden sidste års generalforsamling i 2017.

 

Facebook

Vores Facebookprofil går det mere stille med.

Dette sociale medier bruger vi til at annoncere aktiviteter og anden information fra BAV.

Det virker udmærket, blot kunne vi ønske flere likes/følgere, så vi kan komme bredere ud – noget, der fortsat kan gøres mere ved.

 

Twitter

BAV er også med på det sociale medie Twitter. Det bliver flittigt brugt og giver god mening for os.

Vi har i mange år sendt vores tilkendegivelser og støttet aktioner i form af en underskrift på protestskrivelser til fordel for fagligt aktive, der på forskellig vis bliver krænket i deres kamp for bedre arbejds- og levevilkår. Protesterne er kommet til rette sted, hos regeringer, politi, institutioner, virksomhedsejere og andre relevante personer.

På Twitter har vi nu en overskuelig base, hvor vi dels kan underskrive protestbreve mm. og dels retweete eller slå protestskrivelser op og således sprede budskabet endnu mere. Denne base giver os også mulighed for selv at holde regnskab med, hvor mange og hvilke aktioner vi støtter.

Hos BAV modtager vi besked om aktioner - fra globale organisationer som fx. Labour Start, BWI, IUF. Det er forhåndsgodkendte aktioner, der er formuleret i  protestskrivelser lige til at underskrive og sendes til relevante myndigheder og/eller personer, der kan ændre på de kritiske forhold.

Opbakningen er vokset massivt. De fleste aktioner opnår nu 7-10.000 underskrifter. De indsamles på få dage fra hele verden og sendes til rette sted.

De mange internationale solidaritets-underskrifter kan virke overvældende hos de modtagere, som aktionen er møntet på. Det sker i stigende grad, at vi får den glædelige nyhed, at aktionen har virket, at en løsning er fundet, at arbejdsgivere retter ind og agerer mere anstændigt i forhold til arbejdstagerrettigheder, at fx fyrede bliver genasat og fængslede løsladt.

At BAV blot er en lille organisation er uden betydning, vi er en organisation og dermed en stemme, der er med til at gøre en forskel. Det er vigtig at holde fast i.

Vi vil opfordre alle til at kikke på vores Twitter-profil, BAVnyt, give et ”like” og dermed bidrage til den internationale solidaritet ved at tilføre en underskrift, det er hurtigt, gratis og effektivt. Hver underskrift er en stor hjælp for de enkeltpersoner og faglige organisationer, der forsøger at skabe et anstændigt arbejdsmarked og et værdigt liv.

Derfor håber vi også at flere og flere vil benytte sig af denne mulighed.

 

BAV nyt

Medlemsbladet, BAVnyt er som tidligere nævnt efterspurgt og savnet, og vi er glade for igen snart at kunne præsentere et nyt blad.

Det bliver et temablad med et tilbageblik og opsamling på tidligere aktiviteter.

BAVnyt forsøger at vise mange dimensioner af fagbevægelsens rolle og synliggøre faktorer, der bidrager til at fastholde et land i fattigdom, som fx; børnearbejde, migration, ulighed, uddannelsesbehov, massive aktioner og kampe for at få etableret lovgivning, der kan skabe mere lighed, retfærdighed og anstændige arbejds- og levevilkår.

Vi efterlyser fortsat indslag, artikler og meget gerne relevante foto, som vi frit kan anvende i bladet.

BAVnyt sælges i løssalg for 50 kr/stk plus porto og kan bestilles gennem vores hjemmeside eller ved telefonisk kontakt

 

Pjece/ velkomstfolder

Et andet overskueligt værktøj vi bruger til profilering er udgivelse af en pjece, der er billige at fremstille, lette at distribuere og gode at have til medlemshvervning og fundraising.

Vi har på de seneste arbejdsmøder fået lavet et udkast til en præsentationsfolder. Folderen er så godt som færdig og mangler blot lidt redigering af teksten, før den kan gå i trykken.  Hidtil har vi brugt mange dyre BAVnyt blade til dette.

 

Clean Clothes Campaign, Denmark (CCC-DK)

Det er med ærgelse, at vi har erfaret at CCC-DK har måtte dreje nøglen om. De har været uheldig med deres sekretariatsleder, der har forårsaget så store skader for organisationen, at de har set sig nødsaget til at lukke den danske afdeling. I det kommende BAVnyt vil vi forsøge at redegøre for, hvad der er sket. Hos BAV er vi berørt at dette. BAV har gjort en stor indsats for at få oprettet den danske afdeling, der siden 2007 har bidraget med en stor indsats for at bedre forhold i Tekstil- og beklædningsbranchen. De har stået for kampagner, oplysnings- og projektarbejde og lagt pres på en række virksomheder i Danmark. Hos BAV vil vi forsøge at følge op på, hvad der rører sig i branchen, men slet ikke i det omfang som CCC-DK, der havde opnået at få et sekretariat med ansatte kunne.

 

Oplysningsarrangement og annoncering

Der arbejdes på et oplysnngsarrrangement i maj, men vi mangler mange detaljer, før det kan annonceres. Hold derfor øje med hjemmesiden og Facebook.

 

Outsourcing og EPZ

Dette er et område, hvor BAV har oparbejdet en vis ekspertise gennem mere end 20 år. Eksportproduktions zoner (EPZ) er områder, hvor virksomheder slår sig ned, ofte et udviklingsland, hvor landets love omgås til skade for arbejdere, miljø og samfund.

Netop Outsourcing og EPZ er gamle kæpheste hos BAV. I alt for mange år er industrien gået efter laveste fællesnævner med værre og værre forhold til følge. Produktionen er surfet rundt i jagten på den sidste krone

Det er så glædeligt at erfare nogle virksomheder er krøbet til korset og erkendt, at det stabile arbejdsmarked i Danmark med ordnede forhold måske lidt dyrere men stabilt og flere og flere vender hjem igen.

Der er fortsat et øje på danske virksomheder, der drager nytte af de lukrative forhold ude i verden, hvor der ikke nødvendigvis er en fagforening, der kan sikre arbejdere anstændige forhold. Vi har tidligere skrevet om bl.a. Carlsberg, Royal Copenhagen, Mærsk, ECCO, Pandora, Georg Jensen Sølv m.fl.

 

Royal Copenhagen og CSR, Code of conduct

En årelang kamp med Royal Copenhagen (RC) om etik og anstændighed på arbejdsmarkedet er ikke kommet videre. Royal Copenhagen har vist sig meget besværlige at samarbejde med. Selv oplysninger, der burde være offentligt tilgængelige, må vi søge hjælp til og indhente fra anden side.

Det gør naturligvis arbejdet besværligt, men ikke nytteløst. Hvis tingene var i orden hos RC, ville det ikke være noget problem at få oplysninger så vi kunne have et ønskeligt, fornuftigt samarbejde.

Vi har fortsat et øje på RC og deres produktionsforhold i Thailand.

 

Økonomi

Lidt overordnet om økonomien

Den beror på kontingentet fra BAV's medlemmer, ekstra bidrag og eksterne donationer.

Som altid er der i løbet af året sket en udskiftning i medlemsskaren; nogle falder fra, og nye kommer til. Vi har et overskueligt medlemsleje - men det vil være fint, hvis vi kunne få flere medlemmer.

Indbetaling af kontingentet via Girokort glider længere og længere ud, da de fleste betaler ved hjælp af bankoverførsel. Vi håber fortsat, at vi kan få etableret Mobile Pay, der vil gøre indbetalingen lettere for mange. En del breve sendes også ud via mail, og det betyder, at vi sparer mange penge på forsendelsesposten.

Dog vil bladet stadig blive sendt ud med posten, bortset fra dem vi kan aflevere personligt.

Årskontingentet på 100 kr. for enkeltpersoner og 500 kr. for foreninger og organisationer mener vi fortsat skal være uændret. Rigtig mange sender desuden en ekstra skærv sammen med kontingentet - en rigtig god hjælp til BAVs aktiviteter.

Vi tror på, at mere synlighed og et øget aktivitetsniveau vil udmønte sig i flere medlemmer, bedre økonomi og flere aktivitet på længere sigt.

 

Fremtid

Det kommende års aktiviteter vil i høj grad være i tråd med det, der allerede er omtalt i beretningen.

Vi vil fortsat gribe de bolde, vi finder interessante og har kapacitet til.

 • Vi vil arbejde og oplyse om tekstil- og beklædningsbranchen, hvor millioner af arbejdere må underkaste sig kummerlige vilkår
 • Vi kigger efter et nyt indsamlingsprojekt, der vil blive introduceret i BAVnyt, når det er blevet blåstemplet i bestyrelsen og hos bevillingsnævnet.
 • Vi vil bestræbe os på at få mere aktivitet på de sociale medier. Det er en god måde at synliggøre BAV på.
 • BAVs 20 års jubilæum vil blive markeret dels ved en jubilæumsudgave af BAVnyt og dels i forbindelse med et oplysningsarrangement i første halvår af 2018
 • Vi vil arbejde på at få oprettet et kartotek med mail adresser på BAVs medlemmer.
 • Den struktur, der er afprøvet med åbne arbejdsmøder i Solidaritetshuset, vil vi foreslå fortsætter, og bestyrelsesmøder afholdes efter behov

Som altid er vi meget lydhøre over for ønsker om initiativer, der kan forenes med vores formålsparagraf, kapacitet og ikke mindst økonomi.

 

Afrunding

Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for den store indsats, der er lagt i at få det hele til at gå op i en højere enhed, så alt igen er klappet og klart til tiden.

Også tak til vores eksterne revisor, der igen har stillet sig til rådighed i en travl tid. Vi håber på, at et nyt og aktivt år venter.

Tak til medlemmerne for den støtte, I er. Mange giver god energi ved deres tilbagemeldinger og forespørgsler på projektet i Nepal, kommende arrangementer og respons på BAVnyt. Det gode medlemsgrundlag er også med til at holde hjulene i gang, og de mange ekstra bidrag, foreningen bliver beriget med, gør også en stor forskel for vores virke.

Vi glæder os til det kommende år, at få sat gang i et nyt indsamlingsprojekt, der igen kan støtte og gøre en forskel som de tidligere støtteprojekter, BAV har stået for.

Tak til alle, der er med til at holde BAV-hjulene i gang  Smile

 

På vegne af bestyrelsen

formand, Birte Møller Jensen

Senest opdateret: Mandag, 19. marts 2018 10:20  

BAV på Facebook

Find information om BAV på Facebook ved at klikke på ikonet
Banner

Følg BAV på Twitter

Du kan finde BAV på Twitter ved at klikke på ikonet
Banner

Bruger Login