bavnyt.dk

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen
Forside Nyheder Nyt fra BAV Ecco lukker fabrik i Thailand

Ecco lukker fabrik i Thailand

ECCO lukker fabrik i Thailand

Af Bunmee, Thailand, 15. februar 2014

 

Nedenstående artikel er udgivet i BAVnyt nr. 38, uden referencer til anvendte kilder.  Artiklen er derfor lagt her på siden i sin fulde længde, og med referencer (ref.1- 8), der findes nederst i teksten.

Kurs pr. februar 2014: 100 Bath = 17 DKK

 

Ifølge thailandske medier, lukkede ECCO den 12. november 2013 uden varsel sin fabrik i Phichit provinsen, der ligger cirka 320 km nord for Bangkok (ref.1). På lukningstidspunktet havde fabrikken 1138 ansatte, og en lønstigning fra 3,50 til 6,- kr. i timen peger på den reelle årsag, til denne beslutning.

 

ECCO har haft produktion i Thailand siden 1993, hvor de etablerede en skofabrik i Ayutthaya lidt nord for Bangkok. I 2007 åbnede ECCO den nu lukkede fabrik i Phichit provinsen. Dengang gav ECCO årsagen til at flytte dele af produktionen til Phichit at det ikke længere var muligt at konkurrere om arbejdskraften i Ayutthaya, hvor industrien er domineret af globale elektronikvirksomheder(ref.2). Det bør dog også nævnes at I 2007 var der forskel på mindstelønnen mellem provinserne. I 2007 var mindstelønnen i Phichit på 145 Baht/dag medens den var 160 Baht/dag i Ayutthaya. Før introduktionen af den nationale mindsteløn på 300 Baht steg lønnen hurtigere i Ayutthaya end i Phichit, hvilket alt andet lige må have øget fordelen ved at henlægge produktionen i Phichit. Som det kan ses i tabellen nedenunder har forskellen dog aldrig været større end 79 øre i timen.

 

Mindstelønnens udvikling 2006 - 2013

 

 

 

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ayutthaya

155

160

165

173

181

190

265

300

Phichit

141

145

146

150

151

163

227

300

Forskel Baht/dag

14

15

19

23

30

27

38

0

Forskel Kr./time

0.29

0.31

0.40

0.48

0.63

0.56

0.79

0.00

 

I de 6 år fabrikken er blevet drevet i Phichit, har den haft stor betydning for lokalsamfundet. Ifølge Phichit Post var skatteindbetalingerne fra ECCO nok til at dække kommunens indtægtsmålsætning i så høj grad, at skattemyndighederne ofte ikke indsamlede afgifter fra de omkringliggende småhandlende. Den tids fremgang gjorde, at flere lokale optog lån i banken, for at kunne få del i det økonomiske opsving og bygge værelser til de tilflyttende ECCO arbejdere. Den pludselige lukning af ECCO har nu fået uoverskuelige konsekvenser for disse udlejere. Ifølge Manager Daily, er værelserne nu tomme, mens bankerne stadig vil have deres afdrag (ref.3)

 

 

Flere medier dækkede betalingen til arbejderne i forbindelse med lukningen. Ifølge Arbejdervelfærds- og Beskyttelsesdepartementent (ABD) har arbejderne modtaget en check på alle deres tilgodehavender, som retter sig efter Thailands arbejdslovgivning. Disse godtgørelser inkluderede fratrædelse og opsigelsesvarsels-kompensation på en måneds løn, samt udbetaling af den årlige bonus. Endvidere fik arbejderne udbetalt løn for hele måneden ud (ref.4). De interviewede arbejdere rapporterede til Manager Daily, at de havde modtaget mellem 70,000 og 110,000 Baht alt efter anciennitet, hvilket yderligere styrker formodningen om at ECCO har betalt alle tilgodehavender (ref.5)

ECCO har også tilbudt alle arbejde i Ayutthaya, som ca. 300 har sagt ja til. ECCO har lovet 4000 Baht til flytteomkostninger og 6000 Baht fordelt over de første tre måneder til huslejeassistance.

Kedsiri Sawetmalanon fra ABD berettede at direktøren på ECCO Phichit forklarede hende at fabrikken lukkede, da mindstelønnen på 300 Baht/dag blev indført i løbet af 2012. Tidligere var der en lønforskel mellem Phichit og Ayutthaya, men eftersom lønnen blev 300 Baht/dag begge steder, var Phichits fordel forsvundet og i stedet har de ekstra transport- og lejeomkostninger gjort forretningen urentabel (ref.6)

Denne oplysning tangerer dog ikke ECCOs officielle udmelding omkring denne sag. I et interview med Scandasia, benægtede Gitsada Boonchirt, Vice Managing Director of ECCO Tannery Thailand, at 300 Baht mindstelønnen var årsagen, da det ifølge hende er sådan, at gennemsnitsindkomsten for en ECCO produktionsarbejder er meget højere, nemlig på 5-600 Baht/dag, hvis alle transport og andre tillæg er inkluderet.

Forklaringen er i stedet, at lukningen skyldes et behov for at konsolidere produktionen i Ayutthaya, for at kunne sikre bedre kvalitet (ref.7)

Der er flere problemer med redegørelsen fra ECCO. For det første foreligger der ikke nogen forklaring på, hvordan det nu er blevet  lettere at konkurrere om arbejdskraften i Ayutthaya, hvor mange af de store internationale elektronikvirksomheder stadig har til huse. For det andet har lønnen i Phichit fabrikken konsekvent aldrig været mere end få Baht over mindstelønnen.

Arbejdere som er blevet interviewet af Manager Daily, fortalte at de før introduktionen af 300 Bath mindstelønnen kunne tjene op til 10.000 Baht om måneden, når de forskellige tillæg og overarbejdsbetalingen var medregnet. Dette tal harmonerer egentligt fint med Gitsada Boonchirts påstand om, at indkomsten er 5-600 Baht/dag, men dog kun når overarbejde er medregnet. Dermed er argumentet om at lønforskellen ikke har haft nogen betydning ikke blevet gendrevet af ECCO.  Slutteligt harmonerer argumentet om at konsolidere produktionen i Ayutthaya dårligt med de tidligere meddelte planner, om at bygge en ny fabrik i Saraburi, som skulle åbne i september 2013 (ref.8)

Selvom det er trist at tænke på, så er det dog overvejende sandsynligt, at det har været stigningen af timelønnen i løbet af 2012 fra ca 3,50 til 6 Kroner i timen, og den tabte lønforskel på 79 øre i timen, der har været udslagsgivende for at ECCO lukkede fabrikken i Phichit.

(ref. 1) Phichit Post, ”Chok: Giften fra 300 Baht mindstelønnen: Eksportskofabrik lukker i Phichit´s industrikvarter, 1138 arbejdere grædefærdige.” http://www.phichittoday.com/news/11.56/news12115601.html

(ref. 2)  Gregers Møller, ”Creative Human Resource Initiatives” Danish Thai Chamber of Commerce, Danish Thai Trade News (March 2011), http://issuu.com/scandasia/docs/tradenewsmar2011/16

(ref. 3) Manager Daily, ”ECCO pigerne beretter – Vi vil ikke have de 300 Baht, nu er butikkerne og udlejningsværelserne tomme” (21 november 2013) http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000144645

 

(ref. 4) Phichit Post, ”Chok: Giften fra 300 Baht mindstelønnen: Eksportskofabrik lukker i Phichi´s industrikvarter, 1138 arbejdere grædefærdige.”

 

(ref. 5) Manager Daily, ”ECCO pigerne beretter – Vi vil ikke have de 300 Baht, nu er butikkerne og udlejningsværelserne tomme” (21 november 2013)

 

(ref. 6) Phichit Post, ”Chok: Giften fra 300 Baht mindstelønnen: Eksportskofabrik lukker i Phichi´s industrikvarter, 1138 arbejdere grædefærdige.”

 

(ref. 7) Thana Poopat, “ECCO: Thai factory closure part of consolidation, expansion” Scandasia (November 12, 2013)

http://scandasia.com/10948-eccos-new-factory-in-saraburi/; samt  http://global.ecco.com/en/company/newsroom/news/2012/change-of-guards-in-ecco-thailand

 

(ref.8) Kristene Silva Marie, ”ECCOs new factory in Saraburi”, Scandasia (30 July 2012) http://scandasia.com/10948-eccos-new-factory-in-saraburi/; samt ECCO, “Change of guards in ECCO Thailand” (August 29, 2012) http://global.ecco.com/en/company/newsroom/news/2012/change-of-guards-in-ecco-thailand

Senest opdateret: Tirsdag, 10. juni 2014 19:51