bavnyt.dk

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Referat GF 2016

Referat BAV generalforsamling 2016

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Sascha. Hun blev valgt.

Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt og korrekt indkaldt

 

2. Valg af referent

Sascha foreslået og valgt.

 

3. Beretning v. formand, Birte Møller Jensen

Beretningen kan læses i sin fulde ordlyd på hjemmesiden. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

4. Regnskab v. kasserer, Steffen Bloch Nielsen

Det har ikke været muligt at mødes med den kritiske revisor. Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen under forudsætning af, at der ikke er bemærkninger fra den kritiske revisor.

 

5. Valg af bestyrelse

Birte Møller Jensen

Steffen Bloch Nielsen

Sascha Bloch Nielsen

 

Alle genopstillede, alle blev genvalgt.

 

6. Indkomne forslag

Ændringsforslag til vedtægterne.

Kapitel 1, § 3: ”… udgivelse af medlemsblade” udgår.

 

Kapitel 3, §5, stk 2: ”Maj/juni” ændres til ”februar/marts”.

 

Kap. 4, §10: ”5-13 medlemmer” ændres til ”Mindst tre”.

 

Alle forslag vedtaget.

 

7. Eventuelt

Intet til referat.

 

Referatet er godkendt 2.6.2016.

 

____________________________

Birte Møller Jensen

 

____________________________

Steffen Bloch Nielsen

 

____________________________

Sascha Bloch Nielsen