bavnyt.dk

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Årsberetning 2016

Årsberetning for BAV 2014 -16

 

Tak for ordet

Velkommen til GF i BAV, denne gang her i den Gule Villa som vi har fået stillet til rådighed, og glædet os til at afprøve. Et spændende gammelt hus, centralt beliggende ved offentlig transport og rigtig gode parkeringsmuligheder, gratis i 2 timer.

 

Lad mig springe ud i det –

Årsberetningen vil omhandle;

  • Aktiviteter internt og eksternt i BAV
  • synlighed
  • fremtid
  • kort om økonomi, som kasseren vil komme tilbage til under punktet, økonomi.

 

Året der gik –

Eller rettere – årene. Sidste generalforsamling (GF) blev afholdt i juni 2014. Det lykkedes ikke at få afholdt sidste års GF, inden for den tidsramme som vedtægterne er fastsat til mellem 1. maj 30. juni. Der har været forskellige årsager til at det ikke lykkedes; privat arbejdspres, sygdom og mandefald. Ting, der på forskellig vis har rottet sig sammen, og sat arbejdet lidt ned i gear. Det skal vi beklage, men som nævnt mange gange før - arbejde sker på frivillig basis, og vi bestræber os på at det ikke vil ske igen.

Projektet i Nepal vil blive nøje blive beskrevet og der vil blive mulighed for at diskutere i det efterfølgende oplysningsarrangement, hvorfor jeg ikke vil komme nærmere ind på det her. Under punktet indkomne forslag vil bestyrelsen komme med et par vedtægtsændringer netop om afholdelse af generalforsamlingen og vedtægtsændring, som vi jo vender tilbage til.

 

 

 

Arbejdet internt i BAV

Bestyrelsesmøder versus arbejdsmøder

Der har i perioden løbende været afholdt både bestyrelsesmøder og arbejdsmøder. Vores struktur med færre bestyrelsesmøder og flere arbejdsmøder, fungerer langt bedre.

Bestyrelsen er geografisk godt spredt på landkortet og hver især har en travl hverdag. En stor del af de punkter, der tidligere blev behandlet på bestyrelsesmøder har relateret til arbejdsopgaver, der meget vel kunne klares på arbejdsmøder. Denne opdeling betyder, at bestyrelsesmøderne nu foregår langt mere rationelt.

Arbejdsmøderne inviteres der til via BAVs side på Facebook. Møderne afholdes nu i Solidaritetshuset på Nørrebro, som vi har fri adgang til, når vi sørger for at booke lokaler på forhånd. Det er en adresse vi er meget tilfredse med at kunne drage nytte af.

Praktikanter i BAV

Som et supplement til arbejdet har vi i bestyrelsen tidligere draget nytte af muligheden for at få en praktikant. Vi har haft en journalist i 4 uger, der udførte forskellige opgaver.

Denne mulighed har BAV på lige vilkår med andre, der har et CVR- og produktionsnummer.

Det betyder bestemt ikke, at BAV går ind for et system, hvor man udnytter arbejdsløse eller tager arbejde fra andre. Vi gør det udelukkende, fordi vi kan se nogle muligheder, hvor vi gensidigt kan drage nytte af hinanden.

 

Synlighed

Der er mange måder man kan gøre sig synlig og nyttig på.

I BAV er det både i DK, og ude i verden det gælder. Ude er det især gennem internationale organisationer samt et bredt netværk af fagligt aktive. Der kommer ofte opfordringer til at vi støtter enkeltpersoner og faglige organisationer der på forskellig vis kommer i klemme. En underskrift, et protestbrev, en tilkendegivelse kan gøre en stor forskel for aktive, der er kommet i klemme i deres kamp for bedre arbejds- og levevilkår, og andre brud på basale menneskerettigheder. Uberettigede fyringer af fagligt aktive, vold og forfølgelse er hverdagskost. Dem vil vi i BAV gerne støtte og hjælpe til et mere anstændigt arbejdsliv, støtte organisering, der kan sikre faglige rettigheder blive overholdt og der også betales en rimelig løn, der ikke er reduceret af bøder og andre ”kreative” metoder, der udhuler lønnen, som det er virkeligheden for millioner af  mennesker.

Som organisation eller forening, stor som lille, er det nemt at bidrage med en hurtig underskrift. Det kan vi takke de store internationale fagforbund og Labour Start for. De indsamler oplysninger om grove krænkelser og hvad der rører sig omkring i verden og formidler protestaktioner, der har til formål at støtte arbejdere og aktive og samtidig hjælpe arbejdsgivere til at rette lidt ind. Det  sker når verdens øje hviler på dem.

Denne opmærksomhed giver både håb og mod til de aktivister, der verden over fortsætter deres kampe, vel vidende, at det også undervejs koster både liv, lemmer og forfølgelse.

Om BAV har 20 eller 2000 medlemmer gør ikke den store forskel ude. Vi er en NGO, og tæller på lige vis med andre organisationer

BAVs synlighed i DK

At BAV er synlig oplever vi med jævne mellemrum. Vi bliver f.eks. oftere kontaktet af andre - af pressen, andre danske og udenlandske organisationer og andre aktive. Vi har oparbejdet et stort netværk, der bruges flittigt begge veje.

Et andet eksempel på synlighed er BAVs hjemmeside.

Det er endelig lykkedes at få en hjemmeside, der virker. Den har i mange år været et smertensbarn for BAV. Vores seneste webmaster, Steffen, har gjort en stor indsats for at få strikket en god side sammen, ved hjælp af programmet Joomla.

Der har gennem lang tid været periodiske fejl, hvor hele opsætningen på hjemmesiden har været faldet fra hinanden. Der har været lagt mange energier i at løse dette store problem, både via netværk, søgt på internettet og vores Facebook m.m.

MEN, Steffen har nu selv fundet den magiske knap, og hjemmesiden står igen helt perfekt.

Det er vigtigt for os, at hjemmesiden og medlemsbladet fremstår præsentabelt, da det er vores ansigt udadtil

At hjemmesiden bliver brugt, er der synligt bevis for, vi nærmer os hastigt 1 million besøg, så det er dejligt at hjemmesiden igen fremstår professionelt

 

Facebook

Vores Facebookprofil går det mere stille med. Vi har 42 personer, der synes godt om siden, og dermed modtager invitationer til aktiviteter. Netop aktiviteter er det vi bruger denne portal til og det virker udmærket, blot kunne vi ønske flere likes og så vi kommer bredere ud – en ting der kan gøres mere ved.

 

BAV nyt

Der har ikke været kapacitet til at få lavet BAVnyt blade.

At bladet er savnet, hersker der ingen tvivl om. Der er mange der spørger til bladet, og det bliver læst. Der er også kommet flere rykkere fra det kongelige bibliotek, der endda sender porto-labels og beder os om at fremsende de seneste blade (der ikke er udkommet). Vi vil arbejde på at på produceret et blad, når vi har afsluttet Nepal- projektet

Vi modtager fortsat gerne ideer til udvikling af bladet, ligesom vi naturligvis gerne vil have indslag, artikler og rigtig gerne fotos.

 

Pjece/ velkomstfoldder

Til brug til synlighed vil vi gerne have en præsentationsfolder. Folderen er så godt som færdig og mangler blot lidt redigering at teksten, før den kan trykkes, og bruges til information om BAV. Hidtil har der været brugt mange dyre BAVnyt blade til dette. Så- vi ser frem til, at kunne præsentere denne BAV- folder.

Aktiviteter eksternt

Der er fortsat et øje på danske virksomheder, der drager nytte af de lukrative forhold ude i verden, hvor der ikke nødvendigvis er en fagforening, der kan sikre arbejdere anstændige forhold. Vi har tidligere skrevet om bl.a. Royal Coprnhagen, Mærsk, ECCO, Pandora, George Jensen Sølv m.fl.

 

Royal Copenhagen og CSR, Code of conduct

En årelang kamp med Royal Copenhagen (RC) om etik og anstændighed på arbejdsmarkedet er ikke kommet videre. Royal Copenhagen har vist sig meget besværlige at samarbejde med og de oplysninger vi har brug for, må vi søge hjælp til, og indhente fra anden side.

Det gør naturligvis arbejdet besværligt, men ikke nytteløst. Hvis tingene var i orden hos RC, ville det ikke være noget problem at få oplysninger så vi kunne have et ønskeligt, fornuftigt samarbejde.

En helt basal ting som at få tilsendt deres Code og Conduct på dansk, engelsk, og Thai har ikke været muligt. Dog kan man nu efter årelangt pres, ved lidt research finde den engelske version lagt på deres hjemmeside. Vi har fortsat et øje på RC.

 

Outsourcing/Inscorcing  - Offshoring/Backshoring

Glædeligt er det, at der nu kommer nye toner fra industrien. Flere og flere begynder at insource/ tilbageføre produktionen til Danmark. Denne udvikling skyldes at kvalitet, tidsforbrug, transportudgifter og økonomi ikke svarer til virksomheders forventning, og  flere vælger / overvejer at imødekomme danske skatter, afgifter, indrapporteringer og dermed også det danske arbejdsmarkedsystem (Kilde SCM&Logistik)

En undersøgelse fra SydDansk Universitet og Kraks Fond viser at 18 % af 843 virksomheder over 5 år, der har outsourcet, overvejer at tilbageføre produktionen til DK. Kilde; SCM & Logistik Supply Cain)

 

Danish Crown

Der er langt mellem faglige kampe i DK, så det er dejligt at høre, at der er liv derude. Her i ugen nedlagde 1300 ansatte på Danish Crown arbejdet og viste, at man stadig kan stå sammen og sige fra.

Konflikten, der i øvrigt er ulovlig, skyldes at Danish Crown har undladt at invitere fagforbundet NNF til forhandlinger om nye midlertidige akkordsystemer, der presser arbejderne yderligere.

Pressechef Jens Hansen i DC udtaler ”Det er ærgerligt at arbejderne har nedlagt arbejdet, og forstår det ikke.

Arbejdet er nu genoptaget

Det er godt at høre, at der er liv i arbejdere og at de i solidaritet kan stå sammen. I en tid hvor organisering og fælles fodslag er på retur, i en tid, hvor gule fagforeninger og et mere individuelt arbejdsmarked i større grad vinder indpas i DK.

 

Nepal

Modsat er det i Nepal, hvor fagbevægelsen blomstrer

Vores samarbejdspartnere, LO-forbundet GEFONT og bygningsarbejderforbundet Cuppec, har haft ualmindeligt travlt det seneste år.

Siden jordskælvet i april 2015 har de påtaget sig en ny opgave og knoklet i døgndrift på genopbygning.

Fagbevægelsen har i denne forbindelse vist deres styrke, hvor de på rekordtid har organiseret arbejdshold. De har oprettet midlertidige skure og telte, hvor mange hjemløse kan få tag over hovedet. Over ½ mio boliger styrtede i grus.  Det effektive genopbygningsprojekt er noget de i fagbevægelsen, kan være stolt af.

Mere trægt er det gået med BAVs projekt i Kavre i Nepal, der dog efter lang tid ser ud til at munde succesfuldt ud.

Nepalprojektet – en succes

Projektet ”Børnearbejdere i skole og uddannelse til voksne” ser efterhånden ud til at have båret frugt - trods mange knaster på vejen.

Projektet, der blev skudt i gang i 2012, har trukket ud. Forsinkelsen skyldes forskelligt. Først var det især samarbejde på tværs og et dødsfald i Nepal, der satte projektet i stå. Den lokale fagforeningsformand døde. I respekt for kulturelle traditioner om sørgetid mm. blev projektet midlertidigt sat på stand by.

Sidste år i april var alt klar. Pengene kunne sendes afsted, men skæbnen ville, at Nepal blev ramt af det store jordskælv, der kostede over 8.000 mennesker livet, og en uoverskuelig ødelæggelse. Kavre blev ligeledes ramt, og skolen, der var bygget så den kunne huse børnearbejdere i lokalområdet, kollapsede, og skulle igen bygges op.

Men - nu er det ganske vist, pengene er sendt til Nepal, skolen er igen bygget op og oplysninger om projektet vil blive lagt på nettet, når vi har en rapport klar - I dagens oplysningsarrangement, vil der blive redegjort for hele projektet.

 

Økonomi

Økonomien beror på de medlemskroner og støttebeløb  der kommer ind. Der er kommet flere nye medlemmer til - og andre er faldet fra. Det er et meget overskueligt medlemsleje, men fint, hvis vi kunne få flere medlemmer.

Indbetalingsmåden med Girokort, er blevet en dyr forsendelsesmåde, og kun ganske få anvender girokortene. Indbetalingerne sker især via bankoverførsler.

Årskontingentet på 100,- kr for enkeltpersoner og 500 for foreninger og andre organisationer, vil vi foreslå fortsat vil være uændret. Rigtig mange sender desuden en ekstra skærv, sammen med kontingentet, der er en god hjælp til BAVs aktiviteter.

Vi tror på, at mere synlighed og et øget aktivitetsniveau vil udmønte sig i flere medlemmer bedre økonomi og aktivitet på sigt.

 

Fremtid

Vores fremtidige arbejdsplaner vil i høj grad være en fortsættelse af det, der er blevet omtalt i årsberetningen. Derudover vil vi fortsat gribe de bolde, der sendes i luften. Et nyt indsamlingsprojekt kan blive aktuelt, men først når Nepalprojektet er endeligt afsluttet.

Aktivitetsniveauet vil som altid afhænge af vores kapacitet, tid og økonomi.

Den struktur vi har afprøvet, hvor der indkaldes til åbne arbejdsmøder i Solidaritetshuset vil fortsætte, og bestyrelsesmøder vil blive afholdt i det omfang der er behov.

Som altid er vi meget lydhøre over for ønsker om initiativer, der kan forenes med vores formålsparagraf og kapacitet.

 

Afrunding

Her afslutningsvis, vil jeg benytte lejligheden til at takke både bestyrelsen for deres indsats, og de frivillige, der på forskellig vis, har givet en hånd.

Også tak til BAVs medlemmer for opbakning til arbejdet via medlemskab, og også de mange ekstra bidrag som vi nu kan se, igen ruller ind på BAVs konto. Det hjælper os til at gøre en forskel – en global solidaritet, der betyder virkelig meget. Det samme gør vores oplysningsarbejde og aktiviteter i Danmark, det er med til at skabe en bredere forståelse for de globale udfordringer, på arbejdsmarkedet, og vækker lysten til at bidrage, når man opdager, hvor lidt der skal til - TAK

Tak til alle, der er med til at få BAV- hjulene til at køre ;-)

 

På vegne af bestyrelsen

formand, Birte Møller Jensen

Senest opdateret: Tirsdag, 09. august 2016 17:47