bavnyt.dk

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen

Referat GF 2017

Generalforsamling 2017, BAV

 

 • Valg af dirigent
  Sascha.

Konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt på foreningens hjemmeside samt udsendt brev.

 • Valg af referent
  Sascha.

 • Beretning v. formand, Birte Møller Jensen
  Fremlagt, vedhæftet, udgivet på foreningens hjemmeside.

 • Regnskab v. kasserer, Steffen Bloch Nielsen
  Fremlagt. Generalforsamlingen godkender det fremlagte regnskab, såfremt formanden får udbetalt de sidste udeståender og revisoren ikke har yderligere bemærkninger.

 • Valg af bestyrelse 
  Formand: Birte Møller Jensen
  Kasserer: Steffen Bloch Nielsen
  Sekretær: Sascha Bloch Nielsen


Kritisk revisor: Gitte Olsen

 • Indkomne forslag (tilsendt senest 17.marts) 
  Ingen indkomne forslag.

 • Eventuelt
  BAV fylder 20 år. Hvordan skal det fejres?  Et jubilæumsblad - Hvordan er det så gået med arbejdsvilkårene i verden? Chian Chua, Royal Copenhagen, Flemming Carlsen: opfølgning af initiativer som BAV har arbejdet med gennem årene.

Præsentation af nyt logo og  BAVnyt nr 39

 

Referatet er godkendt fredag d. 31.3.2017.

Formand, Birte Møller Jensen                               Referent, Sascha Bloch Nielsen.

Senest opdateret: Mandag, 07. august 2017 19:42