bavnyt.dk

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen

Årsberetning 2016-17

Årsberetning for BAV 2016-17

Generalforsamling 31. marts 2017

 

Årsberetning v/ formand Birte Møller Jensen

 

Tak for ordet!

Velkommen til GF i BAV. For første gang afholdes den på BAV’s postadresse, og det er der en årsag til. Normalt forsøger vi at kombinere årets generalforsamling med et oplysningsarrangement, og på den konto få adgang til et offentligt sted. Denne gang falder oplysningsmødet først d.28. april og derfor afprøver vi nu denne model.

Årsberetningen vil omhandle;

 

 • Aktiviteter internt og eksternt i BAV
 • Synlighed
 • Økonomi
 • Fremtid og oplæg til snak om kommende aktiviteter
 • Afrunding

Året der gik –

Først vil jeg lige genopfriske tre vedtægtsændringer, foreslået af bestyrelsen, som blev besluttet på sidste generalforsamling (GF), der blev afholdt 2. juni 2016.

Den første vedtægtsændring; ”udgivelse af medlemsblade” udgår. Fremoverskal der altså ikke udgives et bestemt antal, men der udgives blade i det tempo vi formår og når økonomien tillader det.

Det er en tidskrævende proces, men det er glædeligt, at vi her, umiddelbart efter generalforsamlingen, igen kan præsentere et spritnyt blad.  Det har været efterspurgt i året der er gået; ikke kun fra medlemmer, men også det kongelige bibliotek, der holder nøje øje med at de får bladene. Vi er naturligvis glade for, at der bliver lagt mærke til, når der bliver for langt mellem udgivelserne.

Den 2.vedtægtsændring; GF afholdes i februar/marts mod tidligere; maj/juni

Den 3. ændring; at bestyrelsen består af mindst tre personer mod tidligere; fra 5 – 13 personer.

 

Arbejdet internt i BAV

Bestyrelsesmøder versus arbejdsmøder

Der har i det seneste år været afholdt både bestyrelsesmøder og især arbejdsmøder, der annonceres ca. en gang om måneden via vores hjemmeside og facebookside. Møderne afholdes i Solidaritetshuset på Nørrebro, hvor vi har adgang til et dejligt mødelokale og solidaritetsmiljø - et aktivt hus.

Denne struktur med færre bestyrelsesmøder og flere arbejdsmøder, fungerer langt bedre, åbner mulighed for alle med interesse for vores arbejde kan komme og dels blive orienteret om, hvad der rører sig i BAV, dels selv komme med forslag til aktiviteter og måske selv bidrage med noget. Der er altid noget der skal undersøges, skrives eller arrangeres mulighederne er mange.

Selve bestyrelsesmøderne foregår nu langt mere rationelt. En stor del af de punkter, der tidligere blev behandlet på bestyrelsesmøder har relateret til arbejdsopgaver der kan klares på arbejdsmøder.  Det passer fint i en bestyrelse der er geografisk godt spredt på landkortet og hver især har en travl hverdag Alt i alt en god fordeling af arbejdsopgaver og udvikling for BAV.

 

Synlighed

Der er mange måder man kan gøre sig synlig og nyttig på.

I BAV er det både i DK, og ude i verden det gælder. Ude er det især gennem samarbejdspartnere og indsamlingsprojekter. Desuden sker den internationale solidaritet gennem internationale organisationer og et bredt netværk af fagligt aktive.

Der kommer ofte opfordringer til, at vi støtter både grupper, enkeltpersoner eller faglige organisationer, der på forskellig vis er kommet i klemme og behov for international solidaritet. En underskrift på et protestbrev er en tilkendegivelse, der kan gøre en stor forskel for aktive, der er kommet i klemme i deres kamp for bedre arbejds- og levevilkår og andre brud på basale menneskerettigheder. Uberettigede fyringer af fagligt aktive, vold og forfølgelse er hverdagskost for millioner af arbejdere og fagligt aktive. Dem vil vi i BAV gerne skrive og oplyse om, støtte og hjælpe til et mere anstændigt arbejdsliv. Derfor  støtter vi faglig organisering, der kan sikre, at basale rettigheder blive overholdt samt, at der betales en rimelig løn, der ikke er reduceret af bøder og andre ”kreative” metoder, hvor lønnen udhules, som virkeligheden er for millioner af fattige arbejdere.

Som organisation eller forening, stor som lille, er det nemt at bidrage med en hurtig underskrift, hvad BAV er gode til at bidrage med. At denne form for aktion er intensiveret, kan vi takke store internationale fagforbund BWI, IUF, Industri All og også Labour Start for. Alle disse store organisationer indsamler informationer om aktioner og sikrer samtidig, at aktionerne er reelle nok. Dermed kan de udsende forhåndsgodkendte aktioner og protestskrivelser lige til at underskrive og dermed bidrage til den internationale solidaritet. Dette sker, når verdens øje hviler på dem, der forsøger at udnytte fattige arbejdere for egen vindings skyld.

Denne opmærksomhed giver både håb og mod til de aktivister, der verden over fortsætter deres kampe, vel vidende at det også undervejs koster både liv, lemmer og forfølgelse.

Og igen - Om BAV har 20 eller 2000 medlemmer gør ikke den store forskel ude. Vi er en NGO, og tæller på lige fod med andre organisationer

BAVs synlighed i DK

BAV er blevet langt mere synlig, og nu med nyt logo. BAV kan følges på sociale medier; Hjemmeside, Facebook og Twitter. At BAV er synlig oplever vi med jævne mellemrum.

Vi bliver f.eks. oftere kontaktet udefra - af pressen, andre danske og udenlandske organisationer, studerende, forskere og andre aktive.

Vi har oparbejdet et stort netværk, der bruges flittigt begge veje.

 

Logo

Der er netop produceret et nyt logo til BAV, som vi er godt tilfredse med. Det kan ses på BAV's profiler på de sociale medier og selvfølgelig også på BAVnyt. Det er vores dygtige layout- og bladmand, Arne Olsen, der er mester for denne kreation, der skiller sig lidt ud og kan tolkes på forskellige måder. V'et i BAV, der er udformet som et stearinlys symboliserer, at selv en lille flamme kan få fatale konsekvenser, og selv vores små aktioner kan betyde forandringer for fattige arbejdere, og bidrage til bedre arbejds- og levevilkår.

 

Hjemmeside

Hjemmesiden for BAV virker igen upåklageligt, efter den har i mange år været et smertensbarn med periodiske fejl. I peroder har siden været gået helt ned, og Joomla, som vi anvender, har drillet os - et stort problem. Vores webmaster, Steffen, har gjort en stor indsats med at få rettet op på fejl, og det er en stor lettelse at hjemmesiden nu virker. Vi vil  fortsat opdatere og udvikle siden.

Det er vigtigt for os, at både hjemmesiden og medlemsbladet fremstår præsentabelt, da det er vores ansigt udadtil.

At hjemmesiden bliver brugt, er der synligt bevis for, vi har rundet over 1,1 million besøg på siden.

 

Facebook

Vores Facebookprofil går det mere stille med. Vi har pt 42/48 følgere, personer, der synes godt om siden. De modtager invitationer til aktiviteter, som også deres venner kan se. Dette sociale medier bruger vi til at annoncere aktiviteter og anden information fra BAV.

Det virker udmærket, blot kunne vi ønske flere likes og derved komme bredere ud – en ting, der fortsat kan gøres mere ved.

 

Twitter

Som noget nyt er BAV oprettet op på det sociale medie Twitter. Det giver god mening for BAV, at benytte dette medie.

Vi har i mange år sendt vores tilkendegivelser og støttet aktioner i form af underskrifter på protestskrivelser, til fordel for fagligt aktive, der på forskellig vis bliver krænket i deres kamp for bedre arbejds- og levevilkår. Protestskrivelser er kommet til rette sted, hos regeringer, politi og virksomhedsejere og andre relevante personer og institutioner.

På Twitter har vi nu en overskuelig base, hvor vi kan retweete/slå protestskrivelser op og således sprede budskabet endnu mere. Det giver os også mulighed for selv at holde regnskab med, hvor mange aktioner vi støtter.

Hos BAV modtager vi besked om aktioner - fra globale organisationer som fx. Labour Start, BWI, IUF. Det er forhåndsgodkendte aktioner, der er formuleret i  protestskrivelser lige til at underskrive og sendes til relevante myndigheder og/eller personer, der kan ændre på kritiske forhold.

Opbakningen er vokset massivt. De fleste aktioner opnår 7-10.000 underskrifter på få dage fra hele verden, der sendes til rette sted.

Dette kan virke overvældende på de modtagere, som aktionen er møntet på. Det sker i stigende grad at vi modtager den glædelige nyhed om at aktionen har virket, hvor en løsning er fundet på problemet, arbejdsgivere retter ind og agerer mere anstændigt i forhold til arbejdstagerrettigheder fx bliver fyrede genasat og fængslede bliver løsladt.

At BAV blot er en lille organisation er uden betydning, en organisation er en organisation, og dermed en stemme, der er med til at gøre en forskel - dette er en tilbagevende argumentation fra BAV og vigtig at holde fast i.

Vi vil opfordre alle til at kikke ind på vores Twitter-profil og tilføre en underskrift, det er hurtigt, gratis og effektivt - Og samtidig give en like og følge vores aktiviteter dér ;-) .

Hver underskrift er en stor hjælp for mennesker, der forsøger at skabe et anstændigt arbejdsmarked og derved også mindske den menneskevandring, der er for netop at få et værdigt arbejde, et værdigt liv.

Derfor håber vi også at flere og flere vil benytte sig af denne mulighed.

 

BAV nyt

Medlemsbladet BAVnyt har været efterspurgt og savnet, og vi er derfor glade for igen at kunne præsentere et nyt blad.

Denne gang et temablad, hvor det er Nepal, der er i fokus.

At det er Nepal, der er i fokus, er der flere årsager til;

 • Vi har i en årrække haft et tæt samarbejde med bygningsarbejderforbundet CUPPEC
 • BAV har netop afsluttet indsamlingsprojekt ”Børnearbejdere i skole - og kurser til voksne”.
 • Landet har en bemærkelsesværdig stærk fagbevægelse, der bidrager til en udvikling for landet, hvor et demokrati er ved at vokse sig stærkt nedefra.
 • Nepal, et land med en demokratisk udvikling, hvor også fagbevægelsen er med til at sætte præg på en nylig vedtaget grundlov. Der kan drages mange paraleller til Danmark blot med over 100 års interval, og kan henlede til den danske fagbevægelse i sin spæde ungdom, hvor de store sejre stod i kø i DK.

BAVnyt forsøger at vise mange dimensioner af fagbevægelsens rolle, og synliggøre faktorer, der bidrager til at fastholde et land i fattigdom, som fx; børnearbejde, migration, ulighed, uddannelsesbehov, massive aktioner og kampe for at få etableret lovgivning, der kan skabe mere lighed, retfærdighed og anstændige arbejds- og levevilkår.

BAVnyt giver mulighed for at få et overskueligt overblik og indblik i en meget kompliceret udviklingsproces i Nepal. Det er netop det, vi bruger BAVnyt til; at forklare og formidle komplicerede ting på en enkel og overskuelig måde 

 

Vi efterlyser fortsat indslag, artikler og rigtig gerne relevant fotos vi frit kan anvende i bladet.

BAVnyt sælges i løssalg for 50 kr/stk- plus porto og kan bestilles gennem vores hjemmeside eller ved telefonisk kontakt

 

Pjece/ velkomstfolder

Et andet overskueligt værktøj vi kan profilere os på, er en pjece, der er billigere at distribuere, og god at have til medlemshvervning og fundraising

Vi har på de seneste arbejdsmøder fået lavet et udkast til en pjece, en præsentationsfolder. Folderen er så godt som færdig og mangler blot lidt redigering af teksten, før den kan trykkes, og bruges til information om BAV. Hidtil har der været brugt mange dyre BAVnyt blade til dette. Så vi ser frem til, at kunne præsentere denne BAV- folder, forhåbentlig på det kommende oplysningsarrangement i KU:BE d. 28. april.

 

Aktiviteter eksternt

Nepalprojektet – en succes

Projektet ”Børnearbejdere i skole og uddannelse til voksne” har båret frugt. Over den lange periode som projektet har kørt, har det bidraget til en langt større udvikling end vi havde turde håbe.

Projektet er beskrevet i BAVnyt 39.

Vi ser frem til at holde kontakten og følge det på sidelinjen, forhåbentlig vil der blive lejlighed til at besøge området, og tale med folkene der. Vi kan være stolte af dette projekt og vil takke alle dem, der har bidraget og støttet indsamlingen. Resultatet lever helt op til det BAV står for, nemlig at skabe store resultater for små penge

 

Samarbejdspartnere med potentiel udvikling

CCC-DK og Forbundet for Blik &Rør

CCC-DK

Et barn af BAV er CCC-DK, der er den danske afdeling af et større internationalt netværk. Der har længe været stille om CCC-DK og vores fælles aktiviteter.

Hos BAV har vi inviteret til et møde, for at afstemme et gensidigt samarbejde, med henblik på at styrke hinanden og eksponere problemstillinger i tekstilbranchen.

Der har nu været et møde med Claus Melvin Jensen, fra Aktive Forbrugere, der er ansat på deltid hos CCC. På mødet aftalte vi at være bedre til og bruge hinanden. Vi vil støtte hinanden ved aktioner og bruge hinandens netværk gennem sociale medier. Det fungerer allerede med de sociale medier - og det kommende arrangement i BAV er også annonceret på CCC’ hjemmeside. Claus vil komme på vores arbejdsmøder, når det er muligt, til gensidig orientering om aktiviteter og aktioner.

Vores interessefelter krydses ofte og vi har således også planer om at lave en fælles indsats på tekstilproduktion, i første omgang på 4-årsdagen for RANA Plaza, der kostede mere end 1100 mennesker livet, da bygningen kollapsede i Bangladesh tilbage i 2013. RANA Plaza har givet mange efterdønninger - og en ualmindelig stor pressedækning som BAV også har været inddraget i. Bl.a. har det været afholdt et oplysningsarrangement og jeg har som formand været inviteret til en debat i dagbladet BT. Den massive og vedvarende pressedækning har sat fokus på at få ryddet op i de brandfælder, som arbejderne er fanget i.

Efter katastrofen er der indgået en AKKORD, en brand- og bygningsaftale som virksomheder kan tilslutte sig. En aftale underskrevet af bl.a. COOP, H&M og andre virksomheder, der får produceret omkring 200 mærkevarer i landet. Det gælder dog ikke for danske PT-Group. De nægter fortsat at underskrive og indgå i denne international aftale, der kan højne sikkerhed i hverdagen for tekstilarbejdere i Bangladesh. 4- årsdagen for denne tragedje i Bangladesh nærmer sig, og BAV vil gerne bidrage til der bliver lagt pres på PT-Group, der blandt andet står for Tøjeksperten og Bizon. Et pres, der forhåbentlig gør dem samarbejdsvillige og får dem til at tilslutte sig aftalen. Aftalen løber kun i 5 år, og det er et stort ønske fra fagbevægelsen side, at forlænge Akkorden/aftalen, hvilket der arbejdes på.

Forbundet for Blik & Rør

Det var lidt en tilfældighed at vi kom i kontakt med forbundet for Blik & Rør. Det var i forbindelse med et solidaritetsprojekt i Nepal, som vi opsnappede hos LO/FTF Ulandssekretariats facebookprofil, hvor man kunne følge en gruppe VVS’ere på et interessant frivilligt projekt i Nepal. Dette har nu udviklet sig til samarbejdet med Blik & Rør om det kommende oplysningsarrangement. Vi kontaktede forbundsformanden Max Meyer, en travl mand lige midt i Overenskomstforhandlingsperioden. Alligevel stillede han sig til rådighed for et interview, og der er indgået en aftale om samarbejde om oplysningsarrangementet. Forbundet vil annoncere mødet på deres portaler, deres fagblad, sociale medier og desuden bidrager med 1.000,-kr til afholdelse af dette oplysningsmøde.

 

Oplysningsarangement og annoncering

Oplysningsarrangementet d. 28. april er blevet eksponeret på en ny og langt bredere måde end tidligere.

Det er annonceret hos;

- Frederiksberg Kultur Kalender,

-Kulturnaut en landsdækkende portal,

-Hos Blik og Rør, deres landsdækkende fagblad og deres sociale medier,

-Global nyt's nyhedsbrev

-I BAVnyt, og på BAV's hjemmeside og facebook profil

-KU.BE's hjemmeside, hvor det endda er blevet sammenlignet med et Sort Sol og Madsen arrangement ;-)

-Vi forsøger også at få en aftale med AOF og Frederiksbladene.

-Vi har fået produceret en flyer, der reklamerer for arrangementet

Desuden har vi fået en ambassadør hos Blik og Rør København, der vil dele flyers ud og agitere for BAV og arrangementet.

 

Outsourcing og EPZ

Dette er et område, hvor BAV har oparbejdet en vis ekspertise gennem mere end 20 år. Eksport produktions zoner (EPZ) er områder, hvor virksomheder slår sig ned, ofte et udviklingsland, hvor landets love omgås til skade for arbejdere, miljø og samfund.

Som man kan se i BAVnyt er denne EPZ trend nu under udvikling i Nepal og noget vi vil følge nøje og skrive om i BAVnyt. Det er især interessant, for i Nepal står en bomstækr fagbevægelse klar og hvis det ikke bliver muligt at få lavet nogle fornuftige aftaler her, vil de nye arbejdsgivere på kamp til stregen og et bliver interessant at følge

Der er fortsat et øje på danske virksomheder, der drager nytte af de lukrative forhold ude i verden, hvor der ikke nødvendigvis er en fagforening, der kan sikre arbejdere anstændige forhold. Vi har tidligere skrevet om bl.a. Royal Coprnhagen, Mærsk, ECCO, Pandora, George Jensen Sølv m.fl.

 

Royal Copenhagen og CSR, Code of conduct

En årelang kamp med Royal Copenhagen (RC) om etik og anstændighed på arbejdsmarkedet er ikke kommet videre. Royal Copenhagen har vist sig meget besværlige at samarbejde med. Selv oplysninger, der burde være offentligt tilgængelige, må vi søge hjælp til og indhente fra anden side.

Det gør naturligvis arbejdet besværligt, men ikke nytteløst. Hvis tingene var i orden hos RC, ville det ikke være noget problem at få oplysninger så vi kunne have et ønskeligt, fornuftigt samarbejde.

En helt basal ting som at få tilsendt deres Code og Conduct på dansk, engelsk, og Thai hvor de for produceret deres varer, har ikke været muligt. Dog kan man nu efter årelangt pres, ved lidt research finde den engelske version lagt på deres hjemmeside. Vi har fortsat et øje på RC.

Netop Outsourcing og EPZ er gamle kæpheste hos BAV. I alt for mange år er industrien gået efter laveste fællesnævner med værre og værre forhold til følge. Produktionen er surfet rundt i jagten på den sidste krone

Det er så glædeligt at erfare nogle virksomheder er krøbet til korset og har erkendt, at det stabile arbejdsmarked i Danmark med ordnede forhold igen vinder indpas, en solstrålehistorie som jeg nu vil komme ind på.

 

Outsourcing/Inscorcing  - Offshoring/Backshoring

Der er nye toner fra industrien, der vender hjem efter mange års jagt på indtjening i lande, hvor fagbevægelsen ikke har været en naturlig medspiller og sund modpol i hverdagen om arbejdsforhold, sundhed sikkerhed, løn og rettigheder.

Flere og flere virksomheder vælger fortsat at insource/ tilbageføre produktionen til Danmark. En udvikling, der skyldes, at kvalitet, tidsforbrug, transportudgifter og økonomi ikke svarer til virksomheders forventning, og flere vælger eller overvejer nu at tilbageføre produktionen til Danmark og derved også acceptere danske forhold med organiseringsret, miljøkrav, skatter, afgifter, indrapporteringer etc.

(Kilde SCM&Logistik)

En undersøgelse fra SydDansk Universitet SDU og Kraks Fond viser at;

18 % af 843 transnationale virksomheder, overvejer at tilbageføre produktionen til DK indenfor 5 år. Kilde; SCM & Logistik Supply Cain)

dette tal er nu steget fra 18% til 52 %.

En af dem der har insourcet er DYCON af 1997 (95 medarbejdere) adm. Adm. direktør Peter Bøgh Petersen udtaler sig til bl.a til Dansk Industri og siger;

- at DYCONs erfaring og årsag til at trække produktionen hjem skyldes digitalisering og samarbejde med DTU om udvikling af logistik og produktivitet, dette sammen med en innovationsånd, som han ser vokse blandt medarbejderne de seneste 10 år, har vendt udviklingen.


Fra at købe cirka 55 procent i blandt andet Kina tilbage i 2007, sender Dykon i dag 40 procent af sin produktion til Asien, og har nu 20 medarbejdere mere i Danmark og sammen med medarbejdere har de visionen om at blive verdens bedste dynefabrik

 

Økonomi

Kort og overordnet om økonomien hos BAV som kasseren vil komme tilbage til.

Økonomien beror på BAV's medlemmer, kontingent, ekstra bidrag og donationer, der kommer ind.

Som altid er der over året sket en udskiftning i medlemskarren en procentdel falder fra - og nye kommer til. Det er et meget overskueligt medlemsleje, men fint, hvis vi kunne få flere medlemmer.

Indbetalingsmåden med Girokort, glider fortsat længere og længere ud, kun få modtager derfor girokort, det er bankoverførsler, der vinder indpas. Mange har også oplevet at breve er sendt ud via mailadresser, og vi sparer derved en del på forsendelsesposten. Bladet vil fortsat blive sendt ud fysisk, bortset for dem vi kan aflevere personligt.

Årskontingentet på 100,- kr for enkeltpersoner og 500 for foreninger og andre organisationer, vil vi foreslå fortsat vil være uændret. Rigtig mange sender desuden en ekstra skærv, sammen med kontingentet, der er en god hjælp til BAVs aktiviteter.

Vi tror på, at mere synlighed og et øget aktivitetsniveau vil udmønte sig i flere medlemmer bedre økonomi og aktivitet på sigt

Økonomi er nært beslægtet med fremtid, som vi ser lyst på

 

Fremtid

Det kommende års aktiviteter vil i høj grad være i tråd med det, der allerede er blevet omtalt i årsberetningen.

Vi vil fortsat gribe de bolde, vi finder interessante og kan magte.

 • Et nyt indsamlingsprojekt vil også komme på tale, og vil blive annonceret når vi kommer så vidt.
 • Mere aktivitet på de sociale medier, er noget vi vil bestræbe os på, en måde at synliggøre os og nå længere omkring
 • Et nyt år i BAVs historie står for døren, og meget snart runder BAV 20 år. Det sker i 2018 til næste år og det er oplagt at diskutere på generalforsamlingen, om der i den forbindelse skal tages nogen initiativer for at markere denne milepæl???
 • Den struktur vi har afprøvet vil vi foreslå fortsætter; så vi holder bestyrelsesmøder efter behov og løbende inviterer til åbne arbejdsmøder i Solidaritetshuset

Som altid er vi meget lydhøre over for ønsker om initiativer, der kan forenes med vores formålsparagraf og kapacitet og ikke mindst økonomi.

 

Afrunding

Her afslutningsvis, vil jeg benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for den store indsats, der er lagt i at få det hele til at gå op i en højere enhed, og alt igen er klappet og klart til tiden.

Også tak til vores eksterne revisor, der igen har stillet sig til rådighed i en travl tid. Vi håber et nyt og aktivt år venter, hvor vi igen kan hjælpe aktive omkring, og få sat gang i et nyt indsamlings projekt.

Tak til medlemmer for den støtte I er. Mange giver gode energier, blot ved tilbagemeldinger og også forespørgsler på både projekt i Nepal, kommende arrangementer og respons på BAVnyt. Det er ikke mange, der kan prale med at få rykkere på indbetalingskort. Det sker fortsat i BAV. Det gode medlemsgrundlag er også med til at holde hjulene i gang og de mange ekstra bidrag foreningen bliver beriget med gør også en stor forskel for vores virke.

Vi glæder os til det kommende  år, at få sat gang i et nyt indsamlingsprojekt, der igen kan støtte og gøre en forskel på samme måde som tidligere støtteprojekter BAV har stået for.

 

Tak til alle, der er med til at holde BAV-hjulene i gang ;-)

På vegne af bestyrelsen

formand, Birte Møller Jensen

Senest opdateret: Mandag, 07. august 2017 20:01